Aktualizace pluginu WooCommerce Stock Manager na verzi 1.2.2

Plugin WooCommerce Stock Manager, který je určen pro jednoduchou správu skladu, jsme aktualizovali na verzi 1.2.2. Vzhledem k tomu, že plugin je v angličtině, níže uvádíme changelog jak česky, tak anglicky, aby měli možnost si ho přečíst i uživatelé, kteří nemluví česky.

Aktualizace pluginu WooCommerce Stock Manager na verzi 1.2.2

Plugin WooCommerce Stock Manager, který je určen pro jednoduchou správu skladu, jsme aktualizovali na verzi 1.2.2. Vzhledem k tomu, že plugin je v angličtině, níže uvádíme changelog v tomto jazyce, aby měli možnost si ho přečíst i uživatelé, kteří nemluví česky. Změny, které byly provedeny jsou následující:

* Nový filtr pro limit produktů v tabulce produktů woocommerce_stock_manager_limit
* Funkce import / export byla odstraněna
* Nová stránka nastavení pro plugin
* Nastavení limitu produktů
* Povolit / zakázat zadání množství pro produkty s variantami – pokud je zakázáno, zobrazuje se skladové množství u všech variant produktu
* Nastavení zadání metráže – u e-shopů, které nepoužívají položky, ale metry nebo palce

Changelog

= 1.2.2 =

* New filter for limit products in product table woocommerce_stock_manager_limit

* Import/export feature was removed from plugin

* New setting page for plugin

* Products limit setting

* Enable/disable qty input for variable product – if disabled, input showing all product variants stock qty

* Qty input step setting – for e-shops not using items, but meters or inches

Koupit v eshopu

Komentáře jsou uzavřeny.