Vzledem k tomu, že se ve WooCommerce změnila práce s dopravou, v nové aktualizaci je opravena detekce dopravy zdarma pro verze 2.6+

Částečný changelog:

== Changelog ==

= 1.3.6 - 2.8. 2016
* Úprava detekce dopravy zdarma

= 1.3.5 - 27.6. 2016
* Úprava získávání id instance dopravy po aktualizaci pokladny

= 1.3.4 - 26.6. 2016
* Odstranění nastavení Skupin zemí
* Odstranění nastavení povolených zemí u pravidla dopravy
* Odstranění nastavení PSČ u pravidla dopravy
* Tato nastavení zratila smysl, s příchodem dopravních zón

= 1.3.3 - 21.6. 2016
* Kompletní přepracování dopravní metody Doprava, tak aby používala instance, potřebné, pro dopravní zóny
* Úprava generování příplatku za dobírku, tak aby zohledňoval nastavení dopravních zón
* Přepracování dopravní metody Vzvednutí na pobočce, aby zohledňovala dopravní zóny
* Aktualizace není zpetně komaptibilní s verzemi menšími, než WooCommerce 2.6!