Woo GoPay Inline: Changelog

= 2.2.25 =
* Opraven modul pro kontrolu aktualizací

= 2.2.24 =
* Opravena kompatibilita s pluginy třetích stran

= 2.2.23 =
* Opravena chyba v logu, pokud byl prázdný

= 2.2.22 =
* Opravena kontrola licence

= 2.2.20 =
* Opravena kompatibilita s WooCommerce 7.5.0

= 2.2.21 =
* Přidán filtr woo_gopay_inline_licence_check_url pro url, pro kterou se kontroluje platnost licence

= 2.2.20 =
* Opravena kompatibilita s WooCommerce 7.5.0

= 2.2.19 =
* Vylepšena podpora pro Elementor pokladnu

= 2.2.18 =
* Oprava drobné chyby u produktu ke stažení
* Optimalizovaná podpora pro PHP 7

= 2.2.17 =
* Nově přidána platební metoda Clic to Pay

= 2.2.16 =
* Oprava stringu

= 2.2.15 =
* Oprava stringu

= 2.2.14 =
* Nově u GoPay platebních metod (nikoliv u zrychlených bankovních převodů) přidána možnost změnit platební metodu v inline okně.

= 2.2.13 =
* Nově přidána podpora španělštiny

= 2.2.12 =
* Upraveny SK překlady

= 2.2.11 =
* Přidána nová sekce Toret plugins
* Upraveny DE překlady

= 2.2.10 =
* Oprava aktivace licence na multisite a WPML

= 2.2.9 =
* Oprava aktivace licence na multisite

= 2.2.8 =
* Úprava pluginu pro funkci Restart platby

= 2.2.7 =
* oprava platby při použití jednorázového kupónu

= 2.2.6 =
* Oprava zobrazení nastavení v administraci.
* Úprava nastavení řazení pro nově přidané platební tlačítka.

= 2.2.5 =
* Oprava chybně zobrazené hlášky v administraci.

= 2.2.4 =
* Úprava zobrazení platebních metod v pokladně.

= 2.2.3 =
* Úprava chování při částečné vratce. Nově se objednávka nemění do stavu Vráceno, ale zůstává v původním stavu. Informace o částečné vratce se uloží do poznámek objednávky.
* Při nepodařené platbě se nově objednávka přepne do stavu Selhalo.
* Oprava PHP notice.

= 2.2.2 =
* oprava informační stránky Toret plugins

= 2.2.1 =
* oprava tabulky wp_gopay_inline_log_a

= 2.2.0 =
* kompatibilita s pluginem Toret Order Numbers
* přidání nové sekce do administrace

= 2.1.2 =
* Přidání filtru: $recurrence = apply_filters(‘woo-gopay-custom-recurrence-parameters’, self::get_recurrence( $order_id ));
* (includes/gopay/class-woogi-create-payment.php ř.: 111, includes/gopay/class-woogi-create-payment.back.php ř.: 178)

= 2.1.1 =
* úprava ikon platebních metod, zarovnány na střed obrázku

= 2.1 =
* přidána nová platební metoda Apple Pay

= 2.0.8 =
* změna kontroly licence

= 2.0.7 =
* změna popisů a vzhledu v administraci

= 2.0.6 =
* změna odesílání ceny do GoPay

= 2.0.5 =
* přidán filtr gopay_inline_payment_data

= 2.0.4 =
* oprava překlepu

= 2.0.3 =
* upravena doba bezpečnostní mezery na 10s

= 2.0.2 =
* přidán filtr $bezp = apply_filters( ‘gopay_sec_count’, 50 );

= 2.0.1 =
* přidán filtr $items = apply_filters( ‘gopay_inline_shipping_line’, $items, $this->order );

= 2.0.0 =
* změna kontroly licence
* změna zpracování plateb

= 1.8.0 =
* změna kontroly stavu platby

= 1.7.12 =
* vlastní status při vrácení platby

= 1.7.11 =
* kontrola platební metody při stavu timeouted

= 1.7.10 =
* oprava odstranění naplánovaného eventu

= 1.7.9 =
* Upravy informacnich textu v pluginu

= 1.7.8
* Kkontrola neexistence tax status u produktu

= 1.7.7
* Upraveno chování metody get_latest_renewal_order pro získání poslední objednávky pro obnovení WooCommerce Subscription

= 1.7.6
* Změněn způsob sestavování url pro dotaz na stav platby

= 1.7.5
* Opravena kontrola stavů processing a completed při notifikaci.
* Opravena url api knihovny při dotázání na stav platby.

= 1.7.4
* Upraveny filtry pro práci s client credentials – https://documentation.toret.cz/gopay-inline/zmena-klientskych-udaju-pomoci-filteru/
* Doplněno logování rekurentních plateb
* Odstraněny dva status 500 a nahrazeny logováním a odpovědí 200 – GoPay vyžaduje

= 1.7.3
* Upraveno odložení notifikace
* Doplněno logování url notifikací
* Přidáno zpracování zastaralé notify url pro zpětnou kompatibilitu se staršími rekurentními platbami
* Přidán G Pay a MasterPass

= 1.7.2
* Přidáno nastavení pro vypnutí zvolené platební metody na GoPay
* Upraven stav objednávky při zrušení platby křížkem na GoPay – cancelled
* Přidáno ověření platební metody, pokud dojde ke změně platební metody při opakované platbě

= 1.7.1
* Oprava uložení stavu zaplacené objednávky do logu

= 1.7.0
* Oprava uložení stavu objednávky do logu

= 1.6.9
* Oprava zjišťování, zda se jedná o notifikaci, či redirect

= 1.6.8
* Dočasné blokování dotazu notifikace po vytvoření objednávky. Zabraňuje duplicitnímu volání stavu objednávky
* Doplněna podpora pro WooCommerce 3.6.2

= 1.6.7
* Opravena chyba SQL dotazu při vytváření tabulky logu
* Doplněna podpora pro WooCommerce 3.5.7

= 1.6.6
* Přesměrování na děkovnou stránku při response, pokud již proběhl akontrola pomocí notify
* Doplněna podpora pro obnovování Subscription notifikací ze systému GoPay
* Doplněna podpora pro zrušení Subscription v systému GoPay, pokud je Subscription cancelled, pending-cancelled, nebo expired

= 1.6.5 =
* Opravena kontrola aktivní WooCommerce – plugin již bude aktivní na multisite
* Přidána kontrola změněné platební metody v notifikaci
* Přidána kontrola $order->needs_processing() pro response a notifikace
* Přidán filter pro client_id apply_filters( ‘gopay_inline_client_id’, $option[‘client_id’], $order_id )
* Přidán filter pro client_secret apply_filters( ‘gopay_inline_client_secret’, $option[‘client_secret’], $order_id )
* Přidán filter pro goid apply_filters( ‘gopay_inline_goid’, $option[‘client_secret’], $order_id )
* Přidáno nastavení pro skrytí položky – Bankovní převod při opakované platbě. Současné zobrazení je matoucí.

= 1.6.4 =
* Odstraněna kontrola aktivní WooCommerce – plugin se nezobrazoval na multisite

= 1.6.3 =
* Úprava mechanismu “zamčení” platby – nebylo možné refundovat

= 1.6.2 =
* Odstranění funkce gopay_inline_get_shipping_name
* Odstranění funkce tgi_get_payment_status
* Odstranění funkce get_ulozenka_shipping_name
* Přesun wc_reduce_stock_levels z děkovné stránky do notify.php a response.php
* Úprava mechanismu “zamčení” platby pokud je již zaplaceno
* Doplněn SK překlad

= 1.6.1 =
* Oprava chyby v aktualizaci

= 1.6.0 =
* Aktualizace jazykových souborů
* Přidán mechanismus pro zabránění dvojitému snížení skladu
* Přidán mechanismus zabraňující dvojité změně stavu po zaplacení objednávky na GoPay
* Odstranění nepotřebných metod, funkcí a souborů

= 1.5.9 =
* Přidána kontrola existence id objednávky při ukládání záznamu do logu

= 1.5.8 =
* Přidána možnost přepsání překladu pomocí složky wp-content/languages/gopay-inline/
* Doplněna změna jazyka při použití WPML
* Aktualizován SK, CZ a EN překlad
* Nová databázová tabulka pro zapisování logů
* Logy již nejsou zapisovány do souboru notify_log.txt
* Zobrazení logů v adminsitraci
* Přidán odkaz z detailu objednávky na všechny logy, týkající se konkrétní objednávky

= 1.5.7 =
* Kompatibilita pro WPML WooCommerce Multicurrency

= 1.5.6 =
* upravena detekce provedených objednávek při přesměrování

= 1.5.5 =
* upravena detekce provedených objednávek v notifikaci

= 1.5.4 =
* opraveno volání neexistující funkce

= 1.5.3 =
* upraveno snížení stavu skladu

= 1.5.2 =
* Upravena kontrola stavu objednávky v odpovědi a notifikaci
* Opraveno dvojité zobrazení Toret plugins v menu

= 1.5.1 =
* Opraveno chování při opakovaných platbách – nyní je možné nastavit, zda si zákazník při opakované platbě může na GoPay změnit typ platby
* Opraveno zobrazovaní posledního názvu v poředí při opakovaných platbách

= 1.5.0 =
* Opraven překlep Bitcoin
* Doplněno snížení stavu skladu pro notifikaci

= 1.4.9 =
* Doplněna poznámka o selhání založení platby
* Přidán overlay pokladny při vyvolání GoPay dialogu
* Doplněna kompatibilita pro automatické rekurentní platby – plugin WooCommerce Subscription
* Přidán filter gopay_create_payment_lang pro možnost změny definice jazyka vyvolané brány
* Opravno volání vlastnosti plugin_slug v třídě Woo_GoPay_Inline_Notices

= 1.4.8 =
* Odstranění zavržených funkcí a metod z pluginu
* Doplněna třída notice, pro kontrolu existence WooCommerce pluginu a dalších upozornění
* Přidána kontrola vložených údajů pro GoPay, v případě nemožnosti získání credentials je zobrazeno upozornění v administraci webu
* Doplněno upozornění na nevloženou licenci
* Přidána kompatibilita s pluginem https://cs.wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/
* Doplněna třída Payment_Select_Html, pro generování výběru platebních metod
* Doplněno nastavení pro možnost zvolení platební metody, při pokusu o opětovné zaplacení selhané objednávky.
* Doplněna kontrola, zda je varianta produktů virtuální produkt.

= 1.4.7 =
* doplnění nových filtrů pro notifikace
* konrola stavu – pro timeouted a failed nedojde u dokončené objednávky ke změně – konflikt s opakovaným zaplacením jinou metodou

= 1.4.6 =
* Přesun snížení stavu skladu z třídy platební metody, do response, z důvodu kolize s nízkým stavem skladu

= 1.4.5 =
* Přidán filtr gopay_checkout_enabled_methods, pro možné filtrování povolených platebních metod
* Doplněn jazykový sobour pro možnost překladu pluginu
* Přidán overlay při načítání GoPay brány

= 1.4.4 =
* Filtr pro možnost změny jazyka platební brány
* Nastavení výchozího zazyka pro platební bránu
* Dopracováno opakované zaplacení objednávky z mého účtu

= 1.4.3 =
* Přidán filtr pro možnost změny id objednávky gopay_inline_invoice_number

= 1.4.2 =
* Aktualizovány třídy pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0+

= 1.4.1 =
* Změna statické metody get_gopay_payment_methods na nestatickou

= 1.4.0 =
* Přidány třídy pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0+
* Kompatibilita s WooCommerce 3.0+
* Změněn výchozí jazyk brány na Češtinu

= 1.3.8 =
* Oprava uložení nastavení “Používám jen jednu sazbu DPH”
* Oprava neexistující metody gopay_payment_methods
* Změna neplatné testovací url

= 1.3.7 =
* Úprava zobrazovaných dat, v soupisu objednávky na GoPay
* Kontrola správného přiřazení sazeb daně
* Možnost použít metodu Bankovní převod, bez definice SWIFT banky (volný výběr)
* Možnost řazení Platebních metod v pokladně
* Možnost řazení SWIFT bank v pokladně

= 1.3.6 =
* Úprava odesílání pole dat do GoPay

= 1.3.5 =
* Oprava odesílání notifikační url do GoPay

= 1.3.4 =
* Oprava kalkulace ceny položky do pole položek

= 1.3.3 =
* Oprava nezobrazování názvů doprav v nastavní platební metody

= 1.3.2 =
* Doplnění položek v poli items

= 1.3.1 =
* Oprava vypsání daňových sazeb objednávky

= 1.3.0 =
* Podpora GoPay ETT pro plátce DPH
* Podpora vice sazeb DPH pro EET
* Podpora platby Bitcoinem
* Kompletní podpora automatických recurentních plateb u WooCommerce Subsription

= 1.2.2 =
* Oprava odesílání testu

= 1.2.1 =
* Typo při přesměrování notifikace
* Typo při vyhodnocování notifikace

= 1.2.0 =
* Změna založení platby
* Generování pro inline formulář a redirect přesunuto na pokladnu
* Doplněny nové platební metody pro CZ a SK
* Použita oficiální GoPay knihovna
* Přepracovány notify a response scripty
* Refaktoring kódu

= 1.1.1 =
* Oprava generování dat pro redirect

= 1.1.0 =
* Změna způsobu přesměrování
* Přidání další dat do logu, včetně notifikací
* Rozsáhlejší změna ve způsobu generování návratových url

= 1.0.3 =
* Doplněn výběr dalších platebních metod
* Zprovozněny platební metody s přesměrováním
* Upraven zápis do logu

= 1.0.2 =
* Oprava drobných chyb

= 1.0.1 =
* Kontrola existence vybrané dopravy, pro virtuální produkty

= 1.0.0 =
* Vydání pluginu

Odebírejte novinky a získejte 15% slevu na první nákup.

Potvrďte přihlášení odkazem v e-mailu.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu
      Použít kupón