Přenesená daňová povinnost neboli reverse charge je povinnost přiznat a odvést DPH tam, kde má odběratel místo dodavatele plnění. Jestliže se nakupuje zboží nebo služby v rámci této povinnosti, neplatí se DPH dodavateli, ale přímo státu. Dodavatel na daňový doklad...

pokračovat ve čtení