Woo iDoklad:Changelog

= 2.10.0 =
* Nově možnost skrýt tlačítka pro tvorbu jednotlivých dokumentů v přehledu a detailu objednávky
* Opravena synchronizace skladu při vytvoření objednávky
* Opraven cron pro synchronizaci skladu

= 2.9.4 =
* Upraven hromadný export produktů do iDokladu

= 2.9.3 =
* Opravena stránka pro synchronizaci skladu

= 2.9.2 =
* Upraven výpis do logu

= 2.9.1 =
* Opraveno ukládání nastavení pluginu

= 2.9.0 =
* Nově možnost manuálního vytvoření proformy

= 2.8.11 =
* Opraveno duplicitní vytváření kontaktu

= 2.8.10 =
* Opraven výpis API do logu pluginu

= 2.8.9 =
* Opravena chyba při ukládání nastavení pluginu

= 2.8.8 =
* Opravena kompatibilita s HPO

= 2.8.7 =
* Nově přidána možnost automaticky vytvářet faktury při změně stavu objednávky i pro objednávky vytvořené bez platební metody

= 2.8.6 =
* Opraven převod měny při použití kurzu z NBS

= 2.8.5 =
* Přidány filtry pro úpravu položek před vytvořením faktury toret_idoklad_product_item_line, toret_idoklad_shipping_item_line, toret_idoklad_fee_item_line a toret_idoklad_discount_item_line
*

= 2.8.4 =
* Opraveno zobrazení nastavení pluginu v administraci

= 2.8.3 =
* Upraveno css tlačítek pro stažení faktury a proformy

= 2.8.2 =
* Opravena kompatibilita s HPOS

= 2.8.1 =
* Opravena tvorba dobropisu

= 2.8.0 =
* Nově možnost vytvořit dobropis k faktuře

= 2.7.5 =
* Doplněny filtry idoklad_issued_invoice_data pro data před vytvořením faktury

= 2.7.4 =
* Upraven výpis informací do logu pluginu

= 2.7.3 =
* Omezení výpisu do logu. Více informací lze povolit povolením Zapisovat podrobnosti volání API do logu v nastavení pluginu
* Nově se automaticky odstraňují záznamy starší než 14 dní

= 2.7.2 =
* Přidána podpora pro plugin Polylang při stahování faktury nebo proformy

= 2.7.1 =
* Opravena chybná textace tlačítka pro tvorbu faktury nebo proformy

= 2.7.0 =
* Optimalizace počtu volání iDoklad API
* Opraveno stažení faktury nebo proformy
* Opraven odkaz na editaci faktury nebo proformy

= 2.6.3 =
* Optimalizace vzhledu v přehledu objednávek

= 2.6.2 =
* Opravena podpora High-Performance Order Storage
* Nově možnost převodu z USD na CZK

= 2.6.1 =
* Opravena chyba při vytváření kontaktu

= 2.6.0 =
* Nově podpora High-Performance Order Storage
* Opraveno přidělení číselné řady při vystavení faktury z proformy
* Opravena kompatibilita s Toret IČ/DIČ pluginem

= 2.5.5 =
* Opravena chyba při načítání sazeb z banky

= 2.5.4 =
* Opravena aktualizace kontaktu v iDokladu

= 2.5.3 =
* Opraveno opakované odečtení skladu

= 2.5.1 =
* Opraveno volání smazaní skladové položky pomocí iDoklad API

= 2.5.0 =
* Nově převod EUR měnu u faktury a proformy, pokud objednávka není v CZK a naopak při použití idoklad.sk

= 2.4.1 =
* Opraven chybný název funkce

= 2.4.0 =
* Nově možnost synchronizace skladu ve WooCommerce z iDokladu
* Nově možnost nastavit libovolnou zemi ve které je registrováno OSS

= 2.3.3 =
* Změna volání URL CRONu

= 2.3.2 =
* Opravena kompatibilita s číslem objednávky

= 2.3.1 =
* Opravena možnost změnit ID a název položky v záložce synchronizace skladu
* SKU se nyní propíše při synchronizaci jako kód produktu

= 2.3.0 =
* Nově kompatibilita s pluginem Pay for Payment for WooCommerce
* Nově se data pro proformu načítají z dat pro výchozí profomu místo výchozí faktury
* Opraveno zobrazení názvu varianty produktu

= 2.2.0 =
* Nově lze v administraci pluginu nastavit email po notifikaci selhání tvorby faktury
* Nově se nevytvoří faktura ani proforma, pokud není vyplněná číselná řada
* Opravena chyba tvorby proformy/faktury pokud nebyl zákazník přihlášen
* Opraveno načítání potřebných dat z iDokladu
* Přidána proměnná Woo objednávky do filtrů idoklad_email_output a idoklad_email_proforma_output

= 2.1.3 =
* Přidáno upozornění na kontrolu funkce ZMĚNA STAVU OBJEDNÁVKY PO UHRAZENÍ FAKTURY
* Přidána nová sekce Toret plugins

= 2.1.2 =
* Opraven cron pro změnu stavu objednávky po zaplacení

= 2.1.1 =
* Opraven CRONu pro změnu stavu objednávky po zaplacení

= 2.1.0 =
* Opravena chyba při předávání názvu produktu při synchronizaci skladu
* Nově podpora PHP 8.0

= 2.0.6 =
* Úprava typu ceny při přenesené daňové povinnosti.

= 2.0.5 =
* Nově možnost zvolit vlastní jednotky na faktuře

= 2.0.4 =
* Nově vlastní nastavení textace v emailu pro stažení proformy
* Nové odpočet produktů z iDoklad skladu při vytvoření faktury

= 2.0.3 =
* Ošetření předávání speciálních znaků

= 2.0.2 =
* Nově je možné nastavit pro variabilní produkt formát názvu bez vlastností

= 2.0.1 =
* Synchronizace skladu rozšířena o úpravu skladových zásob při změně stavu objednávky na stav “Zrušeno”

= 2.0.0 =
* Změna propojení na iDoklad API v3
* Přidána podpora OSS
* Přepracování nastavení pluginu
* Přidání možnosti stažení faktury v sekce Můj účet uživatele
* Nově možnost nastavení vlastní textace v emailu a přidávání vlastních stylů

= 1.5.12 =
* Oprava jazyku při generování faktury z proforma faktury

= 1.5.11 =
* smazání funkce v logu

= 1.5.10 =
* odstraněno zaokrouhlování hodnot pro fee a dopravu

= 1.5.9 =
* úprava funkce pro načítání licence

= 1.5.8 =
* přidán filtr pro úpravu kontaktních informací

= 1.5.7 =
* přidán filtr pro úpravu kontaktních informací

= 1.5.6 =
* přidány filtry pro úpravu kontaktních informací
* zlepšení kompatibility s uživatelskými překlady

= 1.5.5 =
* změna v e-mailu u odkazu na stažení faktury na tlačítko
* úprava textace u tlačítka na stažení faktury v e-mailu

= 1.5.4 =
* změna kontroly licence

= 1.5.3 =
* oprava faktury při identifikované osobě

= 1.5.2 =
* úprava filtru jazyku stažení faktury $header_lang = apply_filters( ‘idoklad_language_code_faktura’, $lang );

= 1.5.1 =
*Zlepšení kompatibility s WPML

= 1.5.0 =
*změna kontroly licence

= 1.4.18 =
*změna SK api

= 1.4.17 =
*vypsání rozměru

= 1.4.16 =
*zlepšení kontroly licence

= 1.4.15 =
*zlepšení kompatibility s WPML

= 1.4.14 =
*úprava fitru “idoklad_language_code”

= 1.4.13 =
*upravena kompatibilita

= 1.4.12 =
*oprava vytváření duplicitních kontaktů

= 1.4.11 =
* přidání filtru idoklad_new_customer_data

= 1.4.10 =
* Oprava $dir

= 1.4.9 =
* Upravy informacnich textu v pluginu

= 1.4.8 =
* Upravena kontrola licenčního klíče
* Přidána kontrola získání přístupového tokenu do iDoklad API
* Přidáno upozornění v adminsitraci, na nemožnost získání přístupového tokenu
* Přidán mechanizmus pro vložení kurzu měny – https://documentation.toret.cz/idoklad/pridani-kurzu-meny-do-faktury/

= 1.4.7 =
* Filtr idoklad_issued_invoice_data pro možnost úpravy dat odesílaných do iDokladu pro fakturu
* Filtr idoklad_issued_proforma_data; pro možnost úpravy dat odesílaných do iDokladu pro proformu
* Přidáno nastavení pro volbu, nebo ignorování kontroly zaplacenosti proforma faktury
* Přidány akce:
idoklad-check-proforma-unpaid
idoklad-check-proforma-paid
idoklad-check-proforma-partially-paid
idoklad-check-proforma-overpaid
prováděné při kontrole zaplacenosti proforma faktury, podle stavu úhrady. Možno použít například pro vytvoření vlastní emailové notifikace.
* Přidána úhrada a vyúčtování proforma faktury, daňový doklad je v případě úhrady s nulovou částkou k platbě.

= 1.4.6 =
* Kontrola existence id objednávky při ukládání do logu

= 1.4.5 =
* Oprava poškozeného souboru

= 1.4.4 =
* Oprava načtení prázdné Company Adres při vytváření kontaktu

= 1.4.3 =
* Oprava chybně načítané použité platební metody

= 1.4.2 =
* Přidáno nastavení pro členění daně – používejte, pouze pokud máte členění jen pro jednu zemi
* Doplněna možnost deaktivovat synchronizaci skladu, pro určité platební metody. Funguje pouze pro woocommerce_reduce_order_stock, pro manuální pohyby nefunguje

= 1.4.1 =
* Oprava ukládání snížené sazby daně u fee, dopravy a kupónu
* Změna datového typu u id číselné řady
* Přidána kontrola existence kontroly id kontaktu u proformy – docházelo k duplicitním kontaktům

= 1.4.0 =
* Oprava předání id produktu do filtru

= 1.3.9 =
* Oprava odesílání počku kusů položky do iDokladu

= 1.3.8 =
* Změna získávání hodnoty položky objednávky
* Přidána nová databázová tabulka, pro ukládání logů
* Záznamy již nebudou ukládány do souboru notify_log.txt a ten bude odstraněn
* V menu Toret plugins byla přidána položka iDoklad log, kde je výpis záznamu komunikace s API iDokladu
* V detailu objednávky v pravém sloupci nahoře byl přidán odkaz, vedoucí na výpis záznamů pro konrétní objednávku
* Přidáno nastavení pro aktivaci synchronizace skladu s iDokladem
* Nová tabulka pro spárování produktů z eshopu s položkami v iDokladu
* Možnost exportovat položky eshopu do seznamu položek v iDokladu
* Autoamtický přenost pohybu skladu při vytvoření objednávky ( refundace nezmění stav zpět, nutno upravit v iDokladu manuálně )

= 1.3.7 =
* Přidání filtru na stav objednávky při konrole pomocí control.php – idoklad_control_status
* Přidán výchozí jazyk dokladů cs-CZ
* Přidán filtr idoklad_language_code pro možnost změny jazyka dokladu

= 1.3.6 =
* Oprava přidání filtru idoklad_skip_to_send_invoice a idoklad_skip_to_send_proforma

= 1.3.5 =
* Přidána kontrola použití filtru idoklad_skip_to_send_invoice při odeslání faktury
* Přidána kontrola použití filtru idoklad_skip_to_send_proforma při odeslání proformy

= 1.3.4 =
* Přidána akce idoklad_send_invoice při odeslání faktury
* Přidána akce idoklad_send_proforma při odeslání proformy

= 1.3.3 =
* Při aktualizaci kontaktu je nově změněna i země

= 1.3.2 =
* Opraveno několik drobných chyb

= 1.3.1 =
* Opraven problém s headers allready sent v administraci

= 1.3.0 =
* Upraven název třídy Base na iDokladBase z důvodu konfliktů

= 1.2.9 =
* Přidána možnost nastavit více bankovních účtů pro více měn

= 1.2.8 =
* Přidání potvrzení pro EET do generování faktury

= 1.2.7 =
* Oprava překlep ve filtrech idoklad_proforma_description a idoklad_invoice_description

= 1.2.6 =
* Přidán filtr idoklad_proforma_description pro možnost úpravy popisu proformy
* Přidán filtr idoklad_invoice_description pro možnost úpravy popisu proformy
* Přidáno označení EetResponsibility pro EET do faktur
* Přidáno id pokladního zařízení pro EET do faktur

= 1.2.5 =
* Oprava získání názvu dopravní metody v třídě order shipping line compatibility

= 1.2.4 =
* Oprava předání access tokenu při vytvoření nového kontaktu pro proformu

= 1.2.3 =
* Oprava získání statusu objednávky pro verze 2.6+

= 1.2.2 =
* Aktualizace tříd pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0.+

= 1.2.1 =
* Opraveno chybné volání order status pro WooCommerce 2.6+
* Opraveno chybné volání order id pro WooCommerce 2.6+

= 1.2.0 =
* Doplněna kompatibilite s WooCommerce 3.0.0

= 1.1.9 =
* Nové nastavení, pro stav objednávky, kdy se zaplatí faktura
* Doplněna kompatibilita pro SK DIČ s pluginem WOO IČ a DIČ
* Doplněno nastavení pro meta SK DIČ
* Doplněna PATCH metoda pro částečnou aktualizaci kontaktu
* Změněno nastavení pro odesílání faktury bez DPH – nyní se týká plátcu DPH a částky se odesílají bez DPH – daň následně dopočítává iDoklad

= 1.1.8 =
* Napojení iDokladu na EET
* Vytváření zálohových faktur
* Vytváření prodejek
* Přiřazení platebních metod, pro nastavení vytváření faktur a zálohových faktur
* Dolpněny číselné řady
* Upraveno zobrazování odkazů na faktury v emailu a detailu objednávky

= 1.1.7 =
* Změna generování názvu varianty, při zadání atributtu – jakýkoliv

= 1.1.6 =
* Odstranění drobných chyb

= 1.1.5 =
* Generování názvu varianty produktu s atributy
* Možnost nastavit formát zobrazení atributů
* Možnost vypnout přidávání odkazu na fakturu do emailu pro klienta

= 1.1.4 =
* Nový hook, pro možnost změny čísla objednávky idoklad_order_number ve třídě iDoklad_Send_Invoice
* Nový hook, pro možnost úprav názvu položky objednávky idoklad_order_item_name ve třídě Toret_Orders_Items

= 1.1.3 =
* Kontrola existence hodnoty ič a dič dle definovaného custom fieldu

= 1.1.2 =
* Odstranění funkce, způsobující dvojité zobrazení tlačítka Do košíku

= 1.1.1 =
* Doplněno ukládání čísla faktury (nezaměňovat s id faktury ), do custom fieldu objednávky – idoklad_invoice_document_number

= 1.1.0 =
* Upraveno generování položek objednávky
* Opraveno zohlednění použité slevy
* Změněno nastavování typu daně
* doplněny třídy pro generování faktury a generování položek objednávky
* v administraci nově sloupec s id faktury, včetně odkazu na pdf faktury
* doplněno tlačítko pro manuální odeslání faktury do iDokladu

= 1.0.5 =
* Úprava ukládání licenčního klíče
* Nová třída pro generování položek objednávky
* Oprava generování ceny u variant
* Změna generování názvu pro variantu produktu

= 1.0.4 =
* Nastavení, pro výběr sazby daně i příplatku, dopravy a kupónu
* Upraveno odesílání cen, aby nedocházelo k zaokrouhlování na PDF faktuře
* Kontrola odesílání dat

= 1.0.3 =
* Nové nastavení pro výběr CZ, nebo SK api
* Doplnění čísla domu do adresy kontaktu
* Doplnění názvu firmy do fakturačních údajů kontaktu
* Přidání kompatibility pro IČ a DIČ, při použití pluginu Woo IČ a DIČ

= 1.0.2 =
* Oprava definování sazby DPH u položek objednávky

= 1.0.1 =
* Doplnění výběru polí pro IČ a DIČ

= 1.0.0 =
* Vydání pluginu

Odebírejte novinky a získejte 15% slevu na první nákup.

Potvrďte přihlášení odkazem v e-mailu.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu
      Použít kupón