Zpráva o stavu systému WooCommerce

Toret » WooCommerce dokumentace » Zpráva o stavu systému WooCommerce
Zpráva o stavu systému WooCommerce se hodí při řešení problémů. Obsahuje širokou škálu informací a nástrojů. Můžete zde zkontrolovat verze softwaru, nastavení serveru a další informace.

Stav systému

Pro zobrazení stavu systému:

 1. Přejděte na: WooCommerce > Stav.
 2. Ještě než kontaktujete technickou podporu, pokuste se vyřešit problém pomocí uvedených informací.
 3. Pokud stále máte potíže, vyberte Získat zprávu o systému, zkopírujte ji a vložte do žádosti o technickou podporu. Tyto informace pomohou našemu týmu vyřešit problém mnohem rychleji.

Prostředí WordPress

Obecné informace o webu, instalaci WordPressu a povolených funkcích.

 • Adresa WordPress (URL) – Adresa URL domovské stránky vašeho webu.
  • Příklad: https://toret.cz
 • Adresa webu (URL) – Kořenová adresa URL webu.
  • Příklad: https://toret.cz
 • Verze WC – Verze WooCommerce nainstalovaná na vašem webu.
  • Příklad: 4.0.0
 • Balíček rozhraní WC REST API – Verze balíčku WooCommerce REST API nainstalovaného na vašem webu.
  • Příklad: 1.0.7 /srv/htdocs/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-rest-api
 • Balíček bloků WC – Verze balíčku WooCommerce Blocks nainstalovaná na vašem webu.
  • Příklad: 2.5.13 /srv/htdocs/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/
 • Balíček plánovače akcí – Nainstalovaná verze balíčku Plánovače akcí.
  • Příklad: 3.1.1 /srv/htdocs/wp-content/plugins/woocommerce/packages/action-scheduler
 • Balíček WooCommerce Admin – Nainstalovaná verze balíčku Správce WC.
  • Příklad: 0.24.0 /srv/htdocs/wp-content/plugins/woocommerce-admin
 • Složka logu je zapisovatelná – Určuje, zda je složka logu WooCommerce zapisovatelná, a udává umístění.
  • Příklad: /srv/www/wp-content/uploads/wc-logs/
 • Verze WordPress – Verze WordPress nainstalovaná na vašem webu.
  • Příklad: 4.7.3
 • WordPress Multisite Zda WordPress Multisite je či není aktivní.
  • Příklad: Ne
 • WordPress Memory Limit – Maximální paměť (RAM), kterou může web využívat najednou. Zde se dozvíte, jak tento limit navýšit.
  • Příklad: 256 MB
 • WordPress Debug Mode – Zobrazí, zda je WordPress v režimu ladění.
 • WordPress Cron – Zobrazí, zda je povolena aplikace WordPress Cron.
 • Jazyk – Aktuální jazyk, který WordPress používá. Výchozí = Angličtina
  • Příklad: en_US
 • Externí objektová cache – Zda WordPress používá externí objektovou cache.

Prostředí serveru

Poskytuje obecné informace o serveru.

 • Server Info – Informace o webovém serveru, který aktuálně hostuje vaše stránky.
  • Příklad: nginx / apache
 • PHP verze – Verze PHP nainstalovaná na vašem serveru.
  • Příklad: 7.0.17
 • PHP Post Max Size – Maximální velikost souboru, který může být obsažen v jednom příspěvku.
  • Příklad: 1 GB
 • PHP Time Limit – Doba v sekundách, kterou váš web stráví na jedné operaci předtím, než ji server ukončí.
  • Příklad: 1200
 • PHP maximální počet proměnných – Maximální počet proměnných, které může server použít pro jednu funkci, aby nedošlo k jeho přetížení.
  • Příklad: 6144
 • cURL verze – Verze cURL nainstalovaná na serveru.
  • Příklad: 7.68.0, OpenSSL/1.1.0l
 • SUHOSIN instalován – Suhosin je pokročilý ochranný systém pro instalace PHP. Byl navržen na ochranu serveru proti řadě známých problémů v PHP aplikacích a také proti potenciálně neznámým zranitelným místům v jádře PHP kódu. Pokud je na serveru aktivován, je možné, že bude třeba Suhosin nastavit tak, aby došlo ke zvýšení datových limitů. Více informací najdete v článku o potížích při ukládaní dat.
 • MySQL verze – Verze MySQL nainstalovaná na hostitelském serveru.
  • Příklad: 5.6.47-13.1.20
 • Maximální velikost nahrávaného souboru – Největší velikost souboru, kterou lze nahrát do instalace WordPressu.
  • Příklad: 2GB
 • Výchozí časová zóna je UTC – Určuje časovou zónu.
 • fsockopen/cURL – Platební brány mohou při autorizaci plateb používat cURL na komunikaci se vzdálenými servery. Při komunikaci se vzdálenými službami jej mohou používat i jiné pluginy.
 • SoapClient – Některé webové služby, jako cenové nabídky v reálném čase od společnosti FedEx, používají protokol SOAP k získání informací ze vzdálených serverů.
 • DomDocument – Emaily ve formátu HTML/Multipart používají třídu DOMDocument na generování inline CSS stylů v šablonách.
 • GZip – GZip (gzopen) se používá k otevření GEOIP databáze z MaxMind.
 • Multibyte string – Multibyte String (mbstring) se používá pro převod kódování znaků, například v emailech, či pro změnu písmen na malá.
 • Vzdálená metoda POST – PayPal používá tento způsob komunikace při zasílání informace o transakci zpět. Více informací v článku: wp_remote_post Codex.
 • Vzdálená metoda GET – Pluginy WooCommerce mohou tento způsob komunikace použít při kontrole aktualizací.

Bezpečnost

Informace o bezpečí připojení. Chyby by měly být skryty před nedůvěryhodnými návštěvníky, kteří se snaží zobrazit vaše informace.

 • Zabezpečené připojení (HTTPS) – Je připojení k obchodu zabezpečené?
 • Skrýt chyby pro návštěvníky – Chybová hlášení mohou obsahovat citlivé informace o obchodu. Měla by být skryta před nedůvěryhodnými návštěvníky.

Aktivní pluginy

Informace o nainstalovaných a aktivních pluginech, včetně aktuálních verzích a případných dostupných aktualizacích.

 • Jetpack by WordPress.com – by Automattic – 8.3
 • WooCommerce Blocks – by Automattic – 2.5.14
 • WooCommerce – by Automattic – 4.0.0
 • WooCommerce Admin – by WooCommerce – 0.26.1
 • WooCommerce Stripe Gateway – by WooCommerce – 4.3.3

Neaktivní pluginy

Informace o nainstalovaných, ale neaktivních pluginech, včetně aktuálních verzích a případných dostupných aktualizacích.

Dropin Plugins

Nachází se ve složce wp-content, kde však najdete jen konkrétní názvy souborů. Nahrazují/rozšiřují specifické funkce v rámci WordPressu.

 • object-cache.php – Memcached

Nastavení

Informace o obecném nastavení webu.

 • API povoleno – Je na webu povolené rozhraní REST API?
 • Vynucené SSL – Vyžaduje stránka SSL certifikát pro transakce?
 • Měna – V jaké měně jsou ceny uvedené v katalogu a jaké měny zpracovávaní platební brány.
  • Příklad: Americký dolar ($)
 • Pozice měny – Pozice symbolu měny při zobrazení cen.
  • Příklad: vlevo
 • Oddělovač tisíců – Znak, který u cen odděluje tisíce.
 • Oddělovač desetinných míst – Znak, který u cen odděluje desetinná místa.
 • Počet desetinných míst – Počet desetinných míst u zobrazené ceny.
  • Příklad: 2
 • Taxonomie: Typy produktu – Seznam výrazů, které mohou být použity v souvislosti s typy a stavy produktů.
  • booking, bundle, external, grouped, simple, subscription, variable
 • Taxonomie: Viditelnost produktu – Seznam termínů používaných pro viditelnost produktu.
  • exclude-from-catalog, exclude-from-search, featured, outofstock, rated-1, rated-2, rated-3, rated-4, rated-5.
 • Propojeno s WooCommerce.com – Je váš web propojený s WooCommerce.com?

Stránky WooCommerce

Informace o ID stránek a trvalých odkazech, které jsou označené jako stránky WooCommerce.

Například: ze stránky https://priklad.cz se zákazník může dostat na stránku Košík přes odkaz https://priklad.cz/kosik/.

 • Obchod – Adresa URL domovské stránky (společně s ID stránky).
  • Příklad: #3 – /shop/
 • Košík – Adresa URL košíku (společně s ID stránky).
  • Příklad: #4 – /cart/
 • Pokladna – Adresa URL pokladny (společně s ID stránky).
  • Příklad: #5 – /checkout/
 • Můj účet – Adresa URL stránky “Můj účet” (společně s ID stránky).
  • Příklad: #6 – /my-account/
 • Obchodní podmínky – Adresa URL stránky s obchodními podmínkami (společně s ID stránky).
  • Příklad: #361 – /terms-and-conditions/

Šablona

Informace o aktuální nainstalované šabloně.

Neexistuje žádná norma, která by stanovovala, co by šablony měly a neměly dělat. Šablony, které nepochází od WooCommerce, mohou být v konfliktu s WooCommerce nebo s některým z jeho rozšíření.

Pokud máte problémy s webem, doporučujeme dočasně přejít na bezplatnou šablonu Storefront. Pokud se tím problém vyřeší, znamená to, že jeho příčinou je šablona. Zkontrolujte aktualizace nebo se obraťte na vývojáře problematické šablony.

 • Název – Název aktivní šablony
  • Příklad: Storefront
 • Verze – Nainstalovaná verze aktuální aktivní šablony.
  • Příklad: 2.5.5
 • URL autora – Adresa URL vývojáře šablony.
 • Odvozená šablona – Určuje, zda se jedná o odvozenou šablonu a název nadřazené šablony.
  • Příklad: x
 • WooCommerce podpora – Určuje, zda má aktuální šablona podporu WooCommerce.

Šablony

Tato sekce zobrazuje všechny soubory, které přepisují výchozí soubory šablon pro WooCommerce a udává, zda jsou zastaralé.

 • Přepisuje – child-theme/woocommerce/checkout/form-checkout.php

Pokud dochází k potížím s kteroukoli ze zobrazených stránek, přechodem na šablonu Storefront se zajistí použití původních souborů šablon. Další informace naleznete v článku Oprava zastaralých souborů šablon WooCommerce. Pokud chcete problém vyřešit trvale, kontaktujte vývojáře šablony.

Odběry

Odběry

Plánovač akcí

Informace o počtu naplánovaných akcí s nejstaršími a nejnovějšími daty. Další technické informace o Plánovači akcí a nejčastějších dotazech naleznete na ActionScheduler.org.

 • Verze: 3.1.1
 • Stav akce – Zrušeno
  • Počet: 3
  • Nejstarší naplánované datum: 2020-02-27 18:22:53 +0000
  • Nejnovější naplánované datum: 2020-08-29 14:18:37 +0100
 • Stav akce – Dokončení
  • Počet: 35,320
  • Nejstarší naplánované datum: 2020-02-20 10:01:00 +0000
  • Nejnovější naplánované datum: 2020-03-06 13:15:31 +0000
 • Stav akce – Nezdařilo se
  • Počet: 68
  • Nejstarší naplánované datum: 2018-03-12 10:18:36 +0000
  • Nejnovější naplánované datum: 2019-11-28 13:26:52 +0000
 • Stav akce – Čekající
  • Počet: 20
  • Nejstarší naplánované datum: 2020-03-06 13:16:31 +0000
  • Nejnovější naplánované datum: 2020-04-01 04:00:00 +0100

Nástroje

V kartě Nástroje najdete užitečné funkce týkající se uživatelských oprávnění a relací zákazníků.

Pomocí tlačítek Vyčistit transienty a můžete vymazat jak WooCommerce transienty produktu/obchodu, tak veškeré vyprchané transienty z WordPressu. Transienty jsou standardizovaný způsob dočasného ukládání dat uložených v mezipaměti v databázi.

Pokud máte kolekci variant, které nemají nadřazený produkt, můžete je odebrat kliknutím tlačítk Smazat osiřelé varianty. Poté můžete seřadit indexy adres pro zlepšení výsledků hledání objednávek.

Dále lze přepočítat výrazy a obnovit pravomoci. Přepočítání výrazů se může hodit v případě problémů, která mohou nastat po změně nastavení, které skryje produkty z katalogu. A pokud najdete uživatele, který nemůže přistupovat ke všem správcovským stránkám správce, lze v takovém případě pravomoc obnovit.

Funkce Vymazat uživatelské relace odebere všechna data z databáze. To zahrnuje i nákupní košíky, do kterých zákazníci nakupují, proto funkci používejte opatrně.

Dalším užitečným nástrojem je funkce Vytvořit základní stránky WooCommerce. Tato funkce se hodí, pokud došlo k problémům se stránkami WooCommerce nebo je nechcete znovu jednotlivě vytvářet. Kliknutím na tlačítko Vytvořit stránky se všechny chybějící stránky WooCommerce vytvoří. Stránky, které již byly nastaveny, se nenahradí.

Dále lze odstranit všechny daňové sazby, které jste ve WooCommerce nastavili. Pokud je chcete smazat, místo odstraňování jedné sazby po druhé je můžete smazat hromadně.

Nakonec můžete odstranit logy webhooků a obnovit nastavení sledování využití. Po prvotní instalaci WooCommerce jste měli možnost se přihlásit k zasílání údajů, které nám pomáhají zlepšovat WooCommerce. Nyní můžete zasílání údajů vypnout resetováním nastavení sledování využití.

Logy

Karta Logy je místem, kde WooCommerce uchovává záznamy o všech událostech, ke kterým v obchodě dochází.

V rozevírací seznamu můžete zvolit záznam, který chcete zobrazit, a pak vybrat tlačítko Filtr a zobrazit události, které byly zaznamenány. To se může hodit, pokud chcete získat přesné údaje o chybách a časech, kdy k nim došlo.

Pokud se na vašem webu vynořila, závažná chyba (fatal error), může být uvedena pod záznamem fatal-errors. To je užitečné při ladění chyb.

Ve výchozím nastavení systému WooCommerce 3.4 a novější se záznamy uchovávají po dobu 30 dnů, poté jsou smazány. To lze změnit pomocí filtru woocommerce_logger_days_to_retain_logs, kde je výchozí hodnotou 30.

Získejte 15% slevu za přihlášení do našeho newsletteru

Souhlasím se zasíláním newsletterů a přečetl jsem si vše o zpracování osobních údajů.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón